Välkommen till Studio: Glas!

PVC & Teknik
Fönster är någonting som är väldigt viktigt som vi ändå inte tänker på så mycket. Men den som bott i exempelvis Irland vet hur viktigt det kan vara. Eftersom de sällan har lika kalla vintrar som vi så har de också sämre fönster vilket gör att när det blir kallt utomhus i Irland så blir det också kallt inomhus. Det är någonting som är betydligt ovanligare här helt enkelt för att vi är bättre på att göra fönster. Vi är helt enkelt tvungna om vi inte vill frysa ihjäl på vintern. Det är någonting som vi borde vara mer tacksamma över än vi är!

Den här sidan är därför till för att informera och berätta om fönster, dess historia, dess nutid och dess framtid. Speciellt kommer den att handla om PVC-fönster eftersom det på många sätt är det optimala materialet för fönster. PVC är ett material som har en mängd olika fördelar och används till mycket inom husbygge – inte bara fönster. Givetvis har det också en och annan nackdel, men fördelarna överväger definitivt. Vi kommer att vara ärliga här på Studio: Glas och inte skönmåla: finns det saker som går att förbättra, ja då ska vi också säga det!

Att snöa in på någonting som fönster tycker säkert många är riktigt märkligt. Men allting blir spännande och intressant om man gräver ner sig tillräckligt i det. Det finns egentligen inga ointressanta ämnen. Då fönster är så pass viktigt (inte minst av miljöskäl, bra isolering i svenska hem kan spara in många oljetankers varje år) så känns det också som en plikt att föra vidare dessa kunskaper till en större allmänhet. För dig som ska skaffa nya fönster tror vi att Studio: Glas kan bli en riktigt användbar resurs där du hittar den information du behöver för att kunna skaffa de fönster som passar dig allra bäst!