Fördelar med PVC-fönster

PVC-fönster
PVC-fönster är någonting vi här på Studio: Glas är varma anhängare av eftersom de har så många fördelar. De har mer och mer blivit standard i nya bostadshus och det är vi glada för. Men det är inte så att vi tycker att alternativen (i huvudsak träfönster och aluminiumfönster) är dåliga, inte på något vis, men sett till helheten så är PVC-fönster i normalfallet bättre än alternativen. Vi ska nu reda ut varför det är på det viset.

PVC-fönster är billiga

Den fördel som är tydligast när det gäller PVC-fönster är priset. PVC-fönster är helt enkelt den billigaste typen av fönster. Enkla träfönster kan förvisso vara lika billiga, men då är det viktigt att komma ihåg att det rör sig om träfönster av sämre kvalitet. Träfönster som ligger på samma nivå som motsvarande PVC-fönster kvalitetsmässigt kommer att kosta en hel del mer. Aluminiumfönster ska vi sedan inte tala om: det är mycket bra fönster, men priset är riktigt, riktigt högt.

PVC-fönster är hållbara

PVC-fönster kommer att hålla i många år och kräver väldigt lite i form av underhåll. De är tåliga och står emot mycket, även om de kan blekas något av solljus (bra PVC-fönster kommer dock att mer eller mindre behålla sitt ursprungliga utseende under mycket lång tid). Livslängden för PVC-fönster är också mycket lång. Hur pass lång är osäkert, då PVC-fönster är ett rätt nytt fenomen i Sverige och de kom först på 1980-talet. Tester som gjorts på PVC-fönster som installerades 1987 – 1993 visade att dessa höll värmen och fungerade lika bra nu som då, även om hälften av dem hade smärre anmärkningar som inte påverkade funktionaliteten.

PVC-fönster isolerar bra

PVC är ett bra material vad gäller isolering, vilket gör att det är lätt att få tag på PVC-fönster med lågt U-värde. U-värde är ett mått på hur pass välisolerat ett fönster är, ju lägre desto bättre. Detta U-värde ska sedan helst ligga på 1,0 eller lägre (Källa: Nordiska PVC fönster). Att PVC-fönster är välisolerade gör också att man kan spara pengar genom att kostnaderna för uppvärmning sänks. Kombinerat med det låga inköpspriset gör det PVC-fönster till det bästa valet sett ur ekonomisk synvinkel.

PVC-fönster är brandsäkra

PVC brinner mycket dåligt och det har en mycket hög antändningstemperatur till skillnad från träfönster. Det gör att PVC-fönster har en stor fördel ur brandsäkerhetssynpunkt, trots att motsatsen hävdas ibland. PVC-fönster brukar anklagas för att sprida giftig gas vid brand, eftersom det är en plast, men tester visar att den eventuella gas som PVC-fönster kan ge ifrån sig i princip inte gör någon skillnad, på grund av allt annat i hemmet som kan utveckla giftig gas.