PVC & miljö

Är PVC-fönster bra eller dåliga för naturen jämfört med alternativen trä- och aluminiumfönster. Det är definitivt en fråga som det finns flera svar på. PVC-fönstrens miljöpåverkan jämfört med alternativen är lite svårt att reda ut. På vissa sätt är de bättre, på andra inte fullt lika bra. En del antar att eftersom PVC-fönster är tillverkade av en plast så är de automatiskt skadliga för miljön och bör därför undvikas, men så är det inte riktigt. Vi ska därför här gå igenom begreppen.

Miljöfördelar med PVC-fönster

En stor fördel med PVC-fönster är den goda isoleringen, som gör att den energi som krävs för uppvärmning minskar. Detta innebär ju inte enbart olika ekonomiska fördelar, utan är väldigt klimatsmart. PVC-fönster har också den fördelen att de till skillnad från träfönster inte lackas och färgas på samma sätt, med kemikalier som definitivt inte är miljövänliga. Att utgå från att träfönster är mer miljövänliga än PVC-fönster är därför inte riktigt korrekt.

Miljönackdelar med PVC-fönster

Nackdelarna med PVC-fönster vad gäller miljö är i huvudsak två: tillverkningsprocessen och återvinningen. Sättet som PVC-fönster tillverkas på är inte helt miljövänligt, även om framsteg görs på området konstant. Skälet är främst att det går åt mycket energi. Dock, det faktum att PVC-fönster isolerar bra väger i princip upp detta. Värre är det då med återvinningen. När PVC-fönster tjänat ut ska de tas om hand på ett bra sätt och absolut inte brännas. Så länge PVC-fönster tas om hand korrekt efter sin livstid så är de ett bra miljöval. Om inte så är de betydligt sämre.

Jämfört med aluminiumfönster

Att jämföra med aluminiumfönster ur miljöhänseende är svårt, då det rör sig om så pass olika material. Aluminium isolerar sämre, men är å andra sidan enklare att återvinna. Det krävs också en hel del energi för att tillverka aluminiumfönster, samtidigt som de håller länge. Men med tanke på det mycket höga priset är aluminiumfönster inte ett realistiskt alternativ för de flesta.