PVC och PVC-fönstrets historia

PVC-Fönster 3-luftPVC är ett spännande material som har många användningsområden. Det upptäcktes under den andra halvan av 1800-talet, och under början av 1900-talet utvecklades metoder för att fullt ut kunna utnyttja materialet. PVC i sin ursprungliga form var bräckligt och lämpade sig inte alls för kommersiellt användande. Utvecklingen har sedan gjort PVC till ett mycket flexibelt material som används mycket inom byggnadskonstruktion. Men det område som vi mest är intresserade av är fönster, PVC-fönster. Dessa har funnits rätt så länge nu och deras popularitet ökar för varje år. IO Sverige så tog det dock rätt så lång tid innan PVC-fönstren kom hit; inte förrän på 1980-talet började svensk tillverkning av PVC fönster komma igång.

I flera länder runtom i världen hade dock PVC-fönster blivit populärare långt tidigare. Skälet till att de blev populära i en del andra länder men inte här är enkelt: i Sverige finns en enorm tillgång till trä, vilket gjorde PVC-fönster lite onödiga. I andra länder är dock tillgången till virke inte lika god vilket gjorde att det blev enklare att använda sig av PVC, samtidigt som det också blev billigare. De första PVC-fönstren började tillverkas i mitten av 1950-talet, och på grund av sina olika positiva egenskaper så tog det inte lång tid innan de blev populära. Det skulle sedan dröja till 1981 innan Sverige fick inhemsk tillverkning av PVC-fönster, även om viss import skett redan tidigare.

PVC-fönstren rönte sedan vissa framgångar i Sverige under slutet av 1980-talet och 1990-talet, men vi låg där ändå långt efter flera andra länder. Det finns flera olika skäl till detta, inte minst då att PVC-fönster setts lite som ett ”billighetsalternativ” jämfört med träfönster. På fina gamla trähus ute på landet har de flesta därför föredragit träfönster framför PVC-fönster. Fördelarna med PVC-fönster har dock blivit mer och mer uppenbara och populariteten i Sverige ökar nu stadigt för varje år som går. Framtiden ser följaktligen ljus ut för PVC-fönster. Den ökande populariteten gör också att tillverkningen av PVC-fönster utvecklas, inte minst vad gäller utseendet men även rent funktionellt.

Sammantaget så ser PVC-fönstrens framtid i Sverige god ut, även om de inte kommer att ersätta trä- och aluminiumfönster helt. Antalet tillverkare och återförsäljare ökar, vilket gör att det redan sedan tidigare mycket aktiva priset kommer att sjunka ännu mer. Tack vare de positiva egenskaperna vad gäller isolering så passar de också mycket bra på våra breddgrader – faktiskt bättre än i flera av de länder där PVC-fönster ursprungligen blev populära.